🍼 TOP Second Hand 0-14 let & Značkový dětský bazárek 🤍
Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Prosím, neváhejte nás kontaktovat.
Milí zákazníci, v případě, že si ještě něco hezkého pro své 🌞 vyberete v hodnotě 880 Kč - NEBUDE Vám DOPRAVA ZPOPLATNĚNA 🦋
Novinky
26.11.2022
ONLINE hodnocení obchodu
Naše velké díky patří Vám! Bylo nám ctí vyřídit Vaše objednávky! Těšíme se na další spolupráci!                          číst celé
Zobrazit

Milé zákazníce a milí zákazníci,

přejeme Vám krásné prosluněné dny ☀️

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamace zboží

 

O dané situaci nás neprodleně informujte tel. či mailem.

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Prodávající je povinen přijmout reklamaci.

Pokud tedy chcete reklamovat, zašlete prosím reklamované zboží na adresu provozovatele spolu s písemným popisem  reklamované vady a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Použijte k tomu prosím přiložený formulář č. 1 nebo formulář č. 2.

Zboží odesílejte doporučeně. Na dobírku nebude přijato.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned. Reklamace včetně odstranění vady je vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je spotřebitel vyrozuměn písemně.

Za případné poškození při přepravě, nemůžeme nést žádnou zodpovědnost, pokud Vám dopravce dodá zboží jakkoli poškozené a máte tedy pochybnosti, že je něco v nepořádku, zboží prosím nepřebírejte a reklamace bude vyřizována přímo s přepravní společností.

 

Formulář pro reklamaci zboží - vzor. 1

Zákazník / odesílatel:

Jméno a příjmení:      …...............................................................................................

Bydliště:                     …...............................................................................................

E-mail:                         …...............................................................................................

Telefonní číslo:            …...............................................................................................

 

Prodávající / adresát:

Název firmy, adresa webových stránek: U Síčky, www.usicky.cz

IČ: 09317368

Sídlo: Vrchhůra 2228, Turnov, 511 01

Tel.: +420 737 352 681

E-mail: usicky@usicky.cz

 

Reklamované zboží: .................................................................

Kódy zboží:..............................................................................

Datum nákupu: .......................................................

Číslo objednávky / dokladu: ....................................

 

Podrobný popis závady:

 

Návrh způsobu řešení:

 

Poznámka:

Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží.

Pokud zboží obsahuje závadu, která je vizuální, přiložte i fotografie, na kterých bude závada zřetelně viditelná. Fotodokumentaci lze zaslat i na naší emailovou adresu …............

Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení při dopravě prodávajícímu.

 


V ...........................................

 

Dne …....................................                                         Podpis kupujícího: ....................................

 

 

Reklamace zboží spotřebitelem - vzor. 2

 

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele):.................

Adresa:.......................................................................

Kontaktní údaje (e-mail, telefon): .............................

 

Jméno a příjmení prodávajícího: Andrea Kyselová DiS.

IČ prodávajícího: 09317368

Adresa prodávajícího: Vrchhůra 2228, psč 511 01

V ....................... dne .............................

 

Uplatnění reklamace, dne .......... jsem ve Vašem internetovém obchodě zakoupil zboží konkrétně......................

Toto zboží neodpovídá popisu.

Vzhledem k tomu Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, žádám o vrácení zboží zpět.

Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na vrácení peněžních prostředků na účet........................./........... a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace.

 

Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

 


V ...........................................

 

Dne …....................................                                         Podpis kupujícího: ....................................