OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

Stav každého kousku oblečení je rozdělen dle jeho stavu.

Rozdělění stavu oblečení - Prosím vstoupit

Velikosti oblečení jsou zařazeny dle výrobce podle věku a výšky dítěte (hned pod rozdělením stavu oblečení).

Rozdělění oblečení dle velikosti - Prosím vstoupit

 

Dárkový poukaz, Voucher

Minimální nákup je v hodnotě zakoupené poukázky. Jeho platnost je 1 rok od data vystavení faktury a vztahuje se na výběr z celého e-shopu.

Jméno, které si zákazník přeje uvést na poukázku, uvede při rekapitulaci objednávky do poznámky. Po zaplacení bude upravený voucher se jménem, včetně kódu odeslán prostřednictvním e-mailu. Voucher si zákazník sám vytisknete z pohodlí domova.

Pokud si jej však přeje zaslat vytištěný v obálce, zvolí si při zaplacení druh odeslání.

Obdarovaný si vybere oblečení dle vlastního vkusu a do poznámky při rekapitulaci objednávky uvede platný kód z poukázky.

Obdarovanému budou při objednávce odeslány e-mailem zvlášť nově upravené podklady, snížené o částku z poukazu (díky kódu).

V tomto případě tzn., že na první automaticky vygenerované podklady, obdarovaný nebude brát zřetel.

 Voucher nabídka - Prosím vstoupit

 

Doporučení

Použité zboží se opakovaným praním a případným sušením v sušičce automaticky zmenšuje cca o 2-3cm. Z tohoto důvodu je vhodnější při výběru second-hand oblečení volit o číslo větší velikost než jste původně zamýšleli. Ceny jsou pevně dané, vyjímkou je oblečení ve slevě, kde cena platí do vyprodání zásob.

 

Zadání objednávky

Objednávku provedete vyplněním objednávkového formuláře a není nutné se registrovat.

 

Vybrané zboží zůstává uloženo v nákupním košíku 60 min.

Nicméně ta hodina se odvíjí od aktivity. Pokud je zákazník na stránce aktivní a stále vybírá, pak je zboží blokováno i déle.

Pokud ale obchod opustí, pak se ho hodině košík vysype a zboží se automaticky uvolňuje zpátky do prodeje. Děkuji za pochopení.

 

Z nabízeného menu vlevo vyberte Vámi požadované zboží a klikněte na ikonu „koupit“ - zobrazí se položka v nákupním koši. Pokud je to vše, můžete dát zobrazit košík a vyplnit údaje pro odeslání objednávky.

Pokud máte zájem dále nakupovat, dejte " POKRAČOVAT V NÁKUPU" anebo přejděte volně kliknutím do menu vlevo a po vybrání další položky opět zvolte, kliknutím na „VLOŽIT DO KOŠÍKU“. Zde je možno obsah celého koše znovu zkontrolovat, (ubrat nebo po návratu do menu, přidat položky).

 

Poté, co jste skončil/a s výběrem libovolného počtu položek, klikněte na položku „KOŠÍK“, kde se znovu zobrazí všechny Vámi vybrané položky.

Poté kliněte na: UPRAVIT ZBOŽÍ V KOŠÍKU“. Zboží si můžete znovu zkontrolovat, upravit nebo dát přepočítat.

Zvolte nyní způsob doručení, způsob úhrady, vyplňte kontaktní údaje a stiskněte dole červeně napsaným „PŘEJÍT K REKAPITULACI A POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY“.

Nyní ještě jednou zkontrolujte všechny údaje, včetně celkové ceny.

Je třeba odkliknout 2 souhlasy níže:

Odesláním objednávky souhlasí kupující se zpracovaním údajů

Souhlasím s obchodními podmínkami

Jako poslední klikněte na červeně označené "POTVRDIT REKAPITULACI A ODESLAT OBJEDNÁVKU“.

Nyní je objednávka zrealizována a stává se pro obě strany (kupující/prodávající) závaznou, na Váš e-mail zasíláme potvrzení objednávky s platebními pokyny.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku přijetí objednávky provozovatelem.

 

Storno objednávky

Objednávka je považována za závaznou.

Objednávku nebo její část je možné stornovat ze strany odběratele buď telefonicky nebo e-mailem ještě před tím, než je zásilka zaplacena/expedována.

Storno objednávky musí být v takovém případě rovněž potvrzeno ze strany dodavatele.

Rovněž tak dodavatel má právo provést storno objednávky a to v případě, kdy není možno autorizovat skutečnou identitu kupujícího, či v případě, že do 5ti pracovních dnů od potvrzení objednávky není připsána na účet dodavatele částka za zboží, což platí v případě platby převodem.

 

Odstoupení od smlouvy

Nesedí vám velikost?Nezoufejte, objednané zboží můžete vrátit bez udání důvodů do 14 dnů.

Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, za předpokladu že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a to bez udání důvodu.

V případě, že jste se rozhodli zboží vrátit, musíte mě předem o této skutečnosti informovat prostřednictvím e-mailu. Zboží, které vracíte zpět, odesílejte doporučeně. Zboží nelze vracet na dobírku. Takto došlá zásilka nebude přijata.

Po doručení vráceného zboží (odstoupení od kupní smlouvy) prodávajícímu, bude převodem kupujícímu zaslána částka na jeho účet nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující sám.

 

Přiložený formulář pro odstoupení od smlouvy

Jméno a příjmení odesílatele ...................... Adresa: ................................... další kontaktní údaje: email, telefon ...................................

Jméno a příjmení podnikatele: Andrea Kyselová DiS. IČ podnikatele: 09317368 Adresa podnikatele: Vrchhůra 2228, Turnov, 511 01 V ..................., dne ............................

 

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet

Dne ................... jsem si na Vašich internetových stránkách www.usicky.cz objednala zboží v hodnotě ....... Kč. Téhož dne mi od Vás přišel email potvrzující přijetí objednávky. Zboží jsem obdržela dne: ........................ Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vámi uvedenou adresu: Andrea Kyselová DiS., Vrchhůra 2228, Turnov, psč 511 01.

Částku....................................... poukažte bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od obdržení tohoto odstoupení od smlouvy na můj bankovní účet číslo: .............................. vedený u ................... banky ........................................Za kladné vyřízení mojí žádosti děkuji. S pozdravem, vlastnoruční podpis

 

Reklamace zboží

Vůči kupujícímu je za vady odpovědný výlučně prodávající. Prodávající je povinen přijmout reklamaci. Pokud tedy chcete reklamovat, zašlete prosím reklamované zboží na adresu provozovatele spolu s písemným popisem reklamované vady a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Použijte k tomu prosím přiložený formulář. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned. Reklamace včetně odstranění vady je vždy vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. O vyřízení reklamace je spotřebitel vyrozuměn písemně. Za případné poškození při přepravě, nemůžeme nést žádnou zodpovědnost, pokud Vám dopravce dodá zboží jakkoli poškozené a máte tedy pochybnosti, že je něco v nepořádku, zboží prosím nepřebírejte a reklamace bude vyřizována přímo s přepravní společností.

 

Reklamace zboží spotřebitelem

Jméno a příjmení kupujícího (odesílatele):........................ adresa:........................................................................ kontaktní údaje (e-mail, telefon): ....................................

Jméno a příjmení prodávajícího: Andrea Kyselová DiS. IČ prodávajícího: 09317368 Adresa prodávajícího: Vrchhůra 2228, psč 511 01

V ....................... dne .............................

 

Uplatnění reklamace, dne .......... jsem ve Vašem internetovém obchodě zakoupil zboží konkrétně...................... Toto zboží neodpovídá popisu. Vzhledem k tomu Vás v souladu s ust. § 2165 ve spojení s ust. § 2169 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, žádám o vrácení zboží zpět Zároveň Vás v souladu s ust. § 19 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace (reklamační protokol) s uvedením data přijetí reklamace, jejího obsahu spolu s mým nárokem na vrácení peněžních prostředků na účet............................./........... a potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Předem děkuji za kladné vyřízení mojí žádosti.

S pozdravem .............................................. (vlastnoruční podpis) -------------------------------------

 

Potvrzuji převzetí reklamace dne ................................. podpis prodávajícího nebo jím pověřené osoby 

 

Odeslání objednávky

Po připsání platby na účet - bude objednávka odeslána co nejdříve, maximálně do tří pracovních dnů.

 

Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení Vám bude zasláno ze strany e-shopu jenom v případě, že jste nakoupili zboží. Obvykle se jedná o zaslání kódu uplatňující slevu na dopravě na našem e-shopu. Sleva na dopravu může být nabízena s největší pravděpodobností sezónně po naskladnění oblečení, případně před obdobím karnevalů...

V případě, že již nebude mít o tato sdělení zájem, prosíme, o info mailem: usicky@usicky.cz

 

Mimosoudní řešení mimispotřebitelských soudů

Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze v českém jazyce. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že obsahu smlouvy a těmto obchodním podmínkám rozumí, seznámil se s nimi a smlouvu uzavřel srozumitelně, určitě, dle pravé, svobodné a vážně projevené vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícími se řídí výlučně právním řádem České republiky. K řešení sporů ze smluv, které doplňují tyto obchodní podmínky, jsou příslušné obecné soudy v České republice.

Pokud spotřebitel není s vyřízením reklamace spokojen po obsahové stránce, tj. zejména se zamítnutím reklamace, popř. s nedostatečným uspokojením nároků z reklamace, která byla uznána, pak dochází k občanskoprávnímu sporu, který je možné řešit prostřednictvím ČOI, a to v rámci řízení o mimosoudním řešení sporů nebo je možno využít evropské platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje - při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Odesláním objednávky souhlasí se zpracováním údajů.

Jako provozovatelka tohoto internetového obchodu se zavazuji nakládat s veškerými přijatými osobními údaji v souladu se zákonem na ochranu dat, tzn., že Vaše osobní údaje jsou diskrétní a nebudou poskytovány třetím osobám, ani dalším subjektům, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky (přepravce, který zásilku doručuje - jedná se o uvedení adresy a převážně o telefonický kontakt nutný pro spojení s kupujícím pro doručení zásilky. Banky..). Osobní údaje budou použity pouze pro účely spojené s vnitřními potřebami a administrativou tohoto internetového obchodu. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům. 

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

 

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Účel používání cookies je, aby si systém pamatoval při přechodu ze stránky na stránku. Tato „session cookie“ je platná pouze v rámci běžného prohlížení stránky a po ukončení používání stránek/prohlížeče se automaticky maže. Další typ cookie si pamatuje Vaše nastavení uživatelského jména, případně jazyka, abyste nemuseli údaje zadávat při každé Vaší návštěvě znovu. Tato cookie zůstává uložena ve Vašem počítači i po ukončení prohlížeče.

Pokud bude mít váš internetový prohlížeč povoleno použití cookies, je to považováno jako vyjádření souhlasu s využíváním standardních cookies.

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Při úplném zákazu cookies může dojít k narušení funkčnosti webových stránek.

 

Provozovatel e-shopu a adresa provozovny

Pracovní doba: neomezená

Andrea Kyselová DiS.

Vrchhůra 2228

Turnov 511 01

IČ 09317368

Tel.: 737 352 681

WhatsApp, Messenger: 737 352 681

Email: usicky@usicky.cz

Facebook: Facebook U Síčky - Prosím vstoupit

 

 V Turnově dne 1. 4. 2021

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Zásilkovna - výdejní místo
Prosím o chvilku strpení než se načtou všechny nabídky výdejních míst Zásilkovny, děkuji.
56,00 Kč ZDARMA
Balíkovna - výdejní místo
Výdejní místa Balíkoven jsou seřazená dle PSČ města.
59,00 Kč ZDARMA
Doručení na vlastní adresu
Níže, prosím, vyplňte adresu, kam si přejete balíček odeslat, děkuji. Kurýr Vám v den doručení zavolá.
83,00 Kč ZDARMA
Osobní vyzvednutí
Na následující stránce do poznámky dole, prosím, uveďte den a čas, kdy si přejete vyzvednout uhrazenou objednávku, děkuji.
ZDARMA ZDARMA
Rozvoz po Turnově
Doručení uhrazené objednávky je po vzájemné domluvě možné denně mezi 16-20 hod.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Převodem na účet předem
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF